ripristino strutturale cemento armato

BETONUN YAPISAL RESTORASYONU 


Oksidasyonu önleme, donatının güçlendirilmesi ve zarar görmüş  betonun yapısal tamiri için anti-korozyon tedavisi sunan eksiksiz bir ürün gamı.