Sorunlar ve çözümler

Kamu ve altyapı işleri

MEVCUT İŞLERİN ONARIMI

ÇÖZÜLECEK SORUN

bozulmuş betonun kortikal rekonstrüksiyonu, açıkta kalan takviye çubuklarının korozyon önleyici pasivasyonu, karbonatlaşmanın kesin olarak durdurulması, donma/çözülme döngülerinden pullanma, harici kimyasal maddelerin saldırganlığı, vb., tanklar, barajlar, arıtıcılar, tanklar, yüzme havuzları ve genel olarak hidrolik işler

KABUL EDİLECEK ÇÖZÜM

realkalinize edici ajanlar, migrasyon korozyon inhibitörleri, kristalleştirici ve kristalleştirici olmayan etkiye sahip tiksotropik ve dökülebilir yapısal çimento esaslı harçlar

Kullanılacak ürünler

SUPERSHIELD KRİSTALGROUT
Yapısal, hızlı sertleşen, yüksek mukavemetli, genleşen ve rötre önleyici harçlar yapmak için su geçirmez, kristalleştirici, tek bileşenli çimento esaslı ürün.

SUPERSHIELD KRİSTAL GUARD
Beton yüzeylerin pozitif veya negatif taraflarına, su ile karıştırılarak derz şeklinde kaplama olarak uygulanan, nüfuz eden, kristalleşen, tek bileşenli, çimento esaslı su yalıtım ürünü.

SUPERSHIELD CRYSTALGUARD ULTIMA
Beton yüzeylerin pozitif veya negatif taraflarına derz şeklinde kaplama olarak uygulanan, yüksek konsantrasyonlu, kristalleşen, tek bileşenli, çimento esaslı, su ile karıştırılabilen penetrasyon su yalıtım ürünü

YENİLEME ÇELİK
Yapısal harçlarla yeniden yapılanmadan önce maruz kalan donatı çubuklarının antikorozif koruması için tek bileşenli çimento bazlı pasifleştirici ajan

RENOV SAN
Yapısal harçların döşenmesinden önce tamir edilecek beton kısımlarına uygulanacak yeniden alkalize edici çözelti

YENİLEŞTİRME
henüz karbonatlaşmamış betona önceden uygulanacak migrasyon korozyon önleyicisi

RENOV TIX
Bozulmuş betonun yeniden yapılandırılması için yapısal, rötre yapmayan, tiksotropik çimento esaslı harç

RENOV SOL
Bozulmuş betonun yeniden yapılandırılması için yapısal, rötre yapmayan, dökülebilir çimento esaslı harç. Ayrıca çalışan makinelerin, paletlerin, kütük cıvataların, plakaların vb. hassas derzlenmesi için de idealdir.

Scroll to Top