Sorunlar ve çözümler

Nemli duvarlar, yoğuşma ve küf

ÇÖZÜLECEK SORUN
kılcal yükselen nem, alt tabakalardan ayrılan sıvalar, boyalar ve kaplamalar, küfler, mantarlar, algler ve likenler vb.

KABUL EDİLECEK ÇÖZÜM
Duvarın dibine enjeksiyonlar, nem giderici yoğuşma önleyici sıvalar, küf önleyici işlemler vb. ile uygulanacak ekstrüde edilebilir jel içindeki kimyasal bariyer.

KULLANILACAK ÜRÜNLER

BARİYER JEL
kılcal nemin yatay bariyeri için nanoteknolojide siloksan jelin ekstrüde edilebilir kartuşlarında kimyasal bariyer

İNTOSAN
nemli duvarların restorasyonu için makro gözenekli nem giderici, yoğuşma önleyici sıva

KÜF TEMİZLEYİCİ
duvar yüzeylerinden küf ve likenlerin hızla çıkarılması için özel asitli deterjan

küf sökücü
duvar yüzeylerinden hiflerin kesin olarak ortadan kaldırılması için ekolojik küf önleyici işlem

AĞRI
soğuk duvar yüzeylerinin küf ve yoğuşma önleyici iyileştirmeye özel içi boş cam mikro kürelerle yüklü nefes alabilen termal boya 43

Scroll to Top